Nowy klub w poznańskiej Radzie Miasta

Bartosz Kirchner 12.11.2020

'Wspólny Poznań' - to nazwa nowego klubu w poznańskiej Radzie Miasta. W jego skład weszli dotychczasowi radni niezależni - Dorota Bonk-Hammermeister i Paweł Sowa wybrani z list Prawa do Miasta oraz Henryk Kania i Halina Owsianna z list Lewicy. Dołączyli do nich Łukasz Kapustka, który dotychczas był radnym Prawa i Sprawiedliwości oraz Przemysław Polcyn z Koalicji Obywatelskiej, który został przewodniczącym nowego klubu.

Przedstawiciele Wspólnego Poznania chcą, by Rada Miasta znów stała się miejscem debaty i dialogu. Jak deklarują, cenią sobie niezależność, wielość opinii, różnorodność i otwartość na mieszkańców. Mówi wiceprzewodnicząca klubu radnych Wspólny Poznań Dorota Bonk-Hammermeister:

Radni nowego klubu jako swoje priorytety wymieniają ochronę środowiska, rozwój lokalnej demokracji i zrównoważoną mobilność. Chcą też wspierać mieszkańców zwłaszcza w zakresie edukacji, kultury, zdrowia i opieki społecznej. Wśród postulatów radnych Wspólnego Poznania są m.in. ochrona klinów zieleni przed zabudową, zwiększenie roli rad osiedli, wprowadzenie tzw. Karty Poznaniaka, lobbowanie na rzecz modernizacji poznańskiego węzła kolejowego czy wspieranie budowy nowych tras tramwajowych. Mimo utworzenia nowego klubu w Radzie Miasta Koalicja Obywatelska zachowała większość. Wspólny Poznań będzie trzecią siłą.

FOT: UNSPLASH

klub poznań rada miasta wspólny poznań