Nowy rok szkolny w cieniu pandemii.

Bartosz Kirchner 21.08.2020

Od 1 września uczniowie wracają do szkół. W Poznaniu możliwe jest nauczanie hybrydowe czyli częściowo stacjonarnie a częściowo zdalnie.

Władze miasta przedstawiły szczegóły organizacji nowego roku szkolnego w poznańskich szkołach i przedszkolach. Wytyczne zostały przygotowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli. I to właśnie dyrektorzy placówek będą decydować o tym, jak będzie wyglądać nauczanie w ich obiekcie. W szkołach ponadpodstawowych rozważane jest wprowadzenie nauczania hybrydowego. Za takim rozwiązaniem dla uczniów z klas 4-8 skłaniają się także dyrektorzy szkół specjalnych. Na takie rozwiązanie w placówkach musi się jednak zgodzić sanepid. Mówi Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

Rekomendacje dla szkół zakładają również zasłanianie ust i nosa na przerwach. Ważne, aby na lekcje nie przychodzili uczniowie z objawami przeziębienia lub grypy. Placówki mają też ograniczyć do minimum organizację wycieczek, spacerów czy wyjść np. do kina i teatru. Zebrania z rodzicami mogą odbywać się na terenie otwartym przy szkole lub w formie online. Uczniowie z danej klasy powinni mieć wszystkie zajęcia w jednej sali. W wyjątkowych przypadkach np. braku wystarczającej ilości sal, zajęcia lekcyjne mogą zostać skrócone do 30 minut. Przy wejściu do szkoły i sal lekcyjnych powinna być zapewniona dezynfekcja. W razie potrzeby dyrektor może zdecydować, aby uczniowie różnych klas mieli przerwy o innych godzinach.

FOT: UNSPLASH