Odpust w kościele pw. NMP in Summo

31.05.2022

Odpustowej Mszy św. w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 31 maja o godz. 19.00 przewodniczyć będzie Biskup Grzegorz Balcerek.

Gotycki kościół z XV w. NMP in Summo, czyli na Zamku, wzniesiono na dawnych, przedromańskich murach pałacu oraz kaplicy Mieszka I i Dobrawy, w książęcej części grodu poznańskiego.

„Świątynia jest następczynią kaplicy pałacowej, pierwszej świątyni chrześcijańskiej na terenie państwa Piastów. Ta świątynia miała szczególny charakter, była to bowiem kaplica przeznaczona dla Mieszka I i jego chrześcijańskiej małżonki, i jak można sądzić z badań archeologicznych, właśnie z okazji jej przybycia do Polski została przybudowana do książęcego pałacu” – mówi prof. Hanna Kóčka-Krenz, która przez lata prowadziła w Poznaniu badania archeologiczne. Specjalna instalacja wykonana na zewnątrz kościoła w skali 1:1 odzwierciedla zarys kaplicy i przeszłość tego miejsca.

Zbudowana na fundamentach pałacu Mieszka I świątynia należy do pereł architektury gotyckiej w Polsce, w stosunkowo niewielkim stopniu przekształconych nowożytnymi przebudowami czy remontami. Nawy pokryte zostały sklepieniami gwiaździstymi – ośmioramiennymi w nawie głównej oraz czteroramiennymi w nawach bocznych. Pod koniec XX w. kościół został wyłączony z kultu ze względu na obawy związane z pojawiającymi się pęknięciami. Prace wzmacniające bryłę świątyni, konserwacja całej elewacji, renowacja wnętrza kościoła sprawiły, że po 30 latach od 2021 r. znowu możemy cieszyć jego pięknem.

Źródło: archpoznan.pl

NMP in Summo