Poznań: Opieka wytchnieniowa

Adrian Wojtasz 16.02.2022

Poznań przystąpił do realizacji rządowego programu 'Opieka wytchnieniowa'. Ma on wesprzeć rodziny, które sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w znacznym stopniu. Mówi Dorota Potejko z Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania:

Opieka wytchnieniowa będzie udzielana w formie dziennego pobytu i w ramach pobytu całodobowego w wyspecjalizowanych ośrodkach. Poznań chce także wziąć udział w projekcie 'Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej'. Jest on adresowany dla tych, którzy potrzebują pomocy w wykonywaniu codziennych czynności i w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Do programów aplikować będzie można od kwietnia.

Fot: Unsplash

dołączył opieka poznań wytchnieniowa