Opóźnienia przy przetargu na przebudowę płyty Starego Rynku

Bartosz Kirchner 3.03.2021

Na przyszły tydzień został przesunięty przetarg na przebudowę płyty Starego Rynku w Poznaniu. Wcześniej postępowanie zostało opóźnione przez odwołanie złożone przez jednego z jego uczestników. Odrzuciła je Krajowa Izba Odwoławcza, a Poznańskie Inwestycje Miejskie doprecyzowały kryteria. Przetarg opóźniły też dodatkowe zapytania od potencjalnych oferentów. Zdaniem zastępcy prezydenta Poznania Mariusza Wiśniewskiego, mimo opóźnień prace na Starym Rynku powinny ruszyć w tym roku:

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie musiał dokończyć projekt przebudowy płyty Starego Rynku i uzyskać niezbędne pozwolenia na budowę. Zgodnie z kryteriami przedstawionymi przez PIM, wybrana firma będzie miała na przebudowę płyty 270 dni.

FOT: Unsplash

opóźnienia przetarga remont stary rynek