Oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

4.04.2022

Oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

Rada zasadniczo nie ustosunkowuje się bezpośrednio  do bieżących wydarzeń politycznych, jednak w obliczu bezprawnej i brutalnej agresji Rosji na Ukrainę uważamy za konieczne wyrażenie naszego stanowiska. Agresja ta nie jest bowiem wydarzeniem wyłącznie politycznym, ale przede wszystkim jest katastrofą humanitarną na skalę nie spotykaną w Europie po II wojnie światowej.

1. Odrzucamy pseudohistoryczne narracje rozpowszechniane przez rosyjską propagandę dla uzasadnienia tej agresji. Ukraina jest suwerennym, niepodległym państwem, które ma prawo do wyboru własnej drogi rozwoju.

2. Stanowczo potępiamy bestialskie ataki na ludność cywilną, w tym na szpitale i korytarze humanitarne, a także zmasowane niszczenie infrastruktury życiowej mieszkańców Ukrainy.

3. Jesteśmy zbudowani postawą ogromnej większości polskiego społeczeństwa, obejmującej ukraińskich uchodźców iście braterską opieką. Jesteśmy przekonani, że głębokie motywacje dla takiej postawy wypływają w dużej mierze z kultywowania wartości chrześcijańskich. Wyrażamy uznanie dla instytucji rządowych i samorządowych, struktur Kościoła, a także licznych organizacji społecznych i tysięcy wolontariuszy, niosących zgodnie zorganizowaną i wszechstronną pomoc napływającej do Polski wielkiej rzeszy ukraińskich uchodźców.

4. Włączamy się modlitewnie w akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, ufając, że zgodnie z fatimską obietnicą, przyniesie on nawrócenie i pokój.

Poznań, dnia 4.04.2022

Podpisali: dr hab. med. Szczepan Cofta, ks. prał. dr Paweł Deskur (sekretarz), prof. dr hab. Marek Figlerowicz, prof. dr hab. med. Janusz Gadzinowski, prof. dr hab. Anna Grzegorczyk, prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Prof. dr. hab. inż. Tomasz Łodygowski, prof. dr hab. Roman Słowiński,  prof. dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, dyr. Przemysław Terlecki, prof. dr hab. Jan Węglarz (przewodniczący).

źródło: Archidiecezja Poznańska

rada biskupia