Kolejne zmiany organizacji ruchu związane z budową trasy tramwajowej na Naramowice

18.03.2021

W najbliższy weekend wprowadzone zostaną nowe zmiany organizacji ruchu związane z budową trasy tramwajowej na Naramowice wraz z układem drogowym. 

Inaczej pojedziemy w rejonie skrzyżowania Lechicka/Naramowicka, gdzie otwarta dla samochodów zostanie łącznica ul. Lechickiej i Dworskiej wraz z nowym rondem (która obecnie udostępniona jest tylko pieszym). Zmian należy się spodziewać również na skrzyżowaniu ul. Serbskiej i Lechickiej, na ul. Naramowickiej na odcinku od ul. Rubież do ul. Bolka oraz na skrzyżowaniu ul. Naramowickiej i Dworskiej. Większość wprowadzona zostanie w nocy z 19 na 20 marca, czyli z piątku na sobotę.

Od 20 marca łącznica prowadzić będzie kierowców jadących ul. Lechicką od strony mostu Lecha do ul. Dworskiej (skręt w prawo). Dodatkowo ruch na ul. Lechickiej częściowo zostanie przełożony na tymczasowy układ drogowy (tzw. przewiązkę), co pozwoli na budowę połączenia ul. Lechickiej oraz południowej łącznicy węzła (na obecnie funkcjonującej przewiązce obowiązywać będzie odwrotny kierunek). 

Ze względu na prowadzoną przebudowę skrzyżowania ul. Karpia i Dworskiej, dojazd na Naramowice i dalej, w kierunku północnym, będzie prowadzony od ul. Lechickiej przez nowo wybudowaną łącznicę i rondo, a dalej przez ul. Dworską i Naramowicką. Jednocześnie łącznica przy stacji paliw Lotos znów będzie dostępna tylko dla autobusów, co pozwoli usprawnić komunikację miejską w tym rejonie. Dla pozostałych pojazdów zamknięty zostanie więc ten skręt (czyli z ul. Lechickiej w prawo). 

Aby przejazd przez nową łącznicę był płynniejszy, zmieni się organizacja ruchu na obecnie dostępnej części ul. Dworskiej (pierwszeństwo dla kierunku objazdowego). Zmiana organizacji ruchu dotyczy również sklepu LIDL, znajdującego się przy ul. Naramowickiej. Dotychczas czynny dojazd od tej ulicy zostanie zamknięty, a udostępniony zostanie dojazd od ul. Dworskiej.

Drobniejsza zmiana organizacji ruchu, planowana również na noc z piątku na sobotę, dotyczy skrzyżowania ul. Naramowickiej i Dworskiej. Wygrodzony zostanie łuk na skręcie z ul. Naramowickiej w Dworską, co spowoduje ograniczenie przejezdności. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i umożliwienie wjazdu większym pojazdom. Zmiana ta potrwa 3-4 dni.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami także na ul. Naramowickiej na wysokości posesji nr 172, czyli na odcinku między ul. Rubież i Bolka. Powstaje tam połączenie istniejącej ul. Naramowickiej i tzw. ul. Nowej Stoińskiego. W związku z budową sieci podziemnych od 20 marca obowiązywał będzie tam ruch wahadłowy. Wykonawca prac zakłada, że utrudnienia wynikające z takiej organizacji ruchu potrwają ok. dwa miesiące.

W nocy z 19 na 20 marca planowana jest również optymalizacja tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Serbskiej i Wilczak. Od 6 marca nieprzejezdna jest przebudowywana ul. Wilczak (w rejonie skrzyżowania z ul. Słowiańską i Naramowicką). Poczynione od tego czasu obserwacje zachowań kierowców wskazują, że należy zmienić dojazd do sklepu Tesco (obecnie funkcjonujący układ powoduje spowolnienie ruchu na ul. Serbskiej). Wjazd od ul. Serbskiej zostanie więc zamknięty, dojazd możliwy będzie wyłącznie od ul. Wilczak. Równolegle nastąpią zmiany w układzie pasów ruchu na skrzyżowaniu ul. Serbskiej i Wilczak. Samochody skręcające z ul. Wilczak zostaną bezpośrednio skierowane na środkowy pas ul. Serbskiej, co pozwoli na udrożnienie funkcjonującego buspasa.

W najbliższych tygodniach planowane jest rozpoczęcie prac nad budową kabla zasilającego trasę tramwajową. Roboty rozpoczną się od skrzyżowania ul. Armii Poznań z Pułaskiego i dalej będą postępować przez Szelągowską do Wilczaka. 

Źródło: poznan.pl

lechicka Naramowicka organizacja ruchu poznań remont Tramwaj utrudnienia zmiany