Papieski order dla lekarza Szczepana Cofty. To jedno z najwyższych odznaczeń Stolicy Apostolskiej

22.02.2022

Papież Franciszek przyznał order „Pro Ecclesia et Pontifice” lekarzowi dr. hab. Szczepanowi Cofcie z Poznania. To jedno z najwyższych odznaczeń Stolicy Apostolskiej. Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice” przyznawany jest osobom świeckim w dowód uznania za pracę „dla Kościoła i Papieża”. Order wręczył wyróżnionemu abp Stanisław Gądecki podczas uroczystych nieszporów z okazji święta Katedry św. Piotra w bazylice archikatedralnej w Poznaniu.

Docent Cofta to znany i ceniony pulmonolog, pracownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, członek władz Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Do końca 2021 r. Szczepan Cofta był dyrektorem Szpitala Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego, a po połączeniu jednostek medycznych został naczelnym lekarzem Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Był organizatorem Szpitala Covidowego w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Docent Cofta jest aktywnie zaangażowany w życie wspólnoty Kościoła. Jest członkiem Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim i członkiem Archidiecezjalnego Zespołu Synodalnego. Bierze czynny udział w działaniach rady duszpasterskiej i apostolatu liturgicznego parafii katedralnej, gdzie mieszka wraz z rodziną. Jest związany z ruchem oazowym oraz ze środowiskiem Taizé. Jest też zaangażowany w duszpasterstwo służby zdrowia, organizuje wykłady w ramach Studium Pogłębiania Wiedzy Religijnej.

FOT: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego / Youtube