Papież w Poznaniu. Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej

Bartosz Kirchner 27.04.2020

Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej przygotowała konkurs poświęcony związkom Jana Pawła II z Poznaniem.


"Jan Paweł II w Poznaniu" - to tytuł konkursu organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Poznańskiej. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży. Akcja Katolicka zachęca ich do przesyłania własnej twórczości - prac plastycznych, prezentacji multimedialnych lub form literackich poświęconych związkom papieża Polaka ze stolicą Wielkopolski. Mówi Bogumiła Kania-Łącka, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej:Prace mogą być inspirowane wspomnieniami rodzinnymi dotyczącymi wizyt papieża w Poznaniu lub materiałami ogólnodostępnymi. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i upominki, a ich twórczość zostanie zaprezentowana na stronie internetowej Akcji Katolickiej.

FOT: Obraz beatyfikacyjny

Jan Paweł II konkurs Papież w Poznaniu