Pierwsze czytanie projektu budżetu na przyszły rok

Bartosz Kirchner 18.11.2020

Podczas sesji Rady Miasta Poznania odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu na przyszły rok. Zakłada on dochody miasta na poziomie ponad 4 miliardów 340 milionów złotych oraz wydatków w wysokości 5 miliardów 23 milionów złotych. Deficyt ma wynieść 681 milionów złotych i być wyższy o 190 milionów niż rok wcześniej. Przedstawiciele władz miasta i radni Koalicji Obywatelskiej zwracali uwagę, że tworzenie budżetu komplikuje nie tylko pandemia, ale także decyzje rządu dotyczące m.in. podatków oraz niewystarczająca, niższa o ponad 500 milionów złotych niż potrzeby Poznania subwencja oświatowa. Mówi przewodniczący klubu radnych KO Marek Sternalski:

Radni Prawa i Sprawiedliwości zwracali uwagę, że mimo zmian w podatkach dochody miasta z PIT w ostatnich latach rosną. Krytykowali też brak skuteczności władz Poznania w wykonywaniu budżetu. Mówi radna PiS Klaudia Strzelecka:

Radni Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli, że będą teraz pracować nad ulepszeniem budżetu. Radny Wspólnego Poznania Paweł Sowa pytał, jak bardzo zaawansowane są prace nad Kartą Poznaniaka i co Miasto robi, by zachęcać mieszkańców do płacenia podatków w stolicy Wielkopolski. Lidia Dudziak z PiS stwierdziła, że budżet powinien bardziej odpowiadać na potrzeby sportowców i postulowała sfinansowanie budowy nowej hali w mieście oraz remontu Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Poznańscy radni mają czas do 3 grudnia na zgłaszanie poprawek. Do 15 grudnia ustosunkuje się do nich prezydent. Na 17 grudnia zaplanowano sesję budżetową.

FOT: UNSPLASH

2021 budżet deficyt miasto plan poznań