Piotr Rydlichowski – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

8.02.2022

Poznań będzie pierwszym miastem w Europie Środkowo-Wschodniej z dostępem do komputera kwantowego. 4 lutego podpisano porozumienie na mocy którego w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym powstanie hub kwantowy. Dzięki niemu naukowcy będą mogli rozwijać innowacyjne technologie, a państwo polskie będzie je z kolei wykorzystywać na potrzeby cyberbezpieczeństwa czy sztucznej inteligencji.

Na mocy podpisanego dokumentu, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, dołącza do sieci IBM Quantum Network i wspólnie z polskimi naukowcami oraz IBM będzie rozwijać technologie obliczeń kwantowych i ich zastosowań. Projekty będą realizowane we współpracy z pozostałymi węzłami światowego ekosystemu IBM Quantum Network.

Komputery kwantowe pozwolą przeprowadzić najbardziej skomplikowane, wieloczynnikowe i wieloparametryczne symulacje w złożonych oraz dynamicznych procesach z zakresu inżynierii materiałowej oraz nauk o życiu, w tym chemii i biomedycynie oraz innowacji w przemyśle farmaceutycznym.

O szczegółach ich działania i funkcjonowania kwantowego hubu opowiedział na naszej antenie Piotr Rydlichowski - koordynator ds. technologii kwantowych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

hub kwantowy PCSS piotr rydlichowski poranny gość