PIT 37 – jak go rozliczyć?

Sponsorowany
8.02.2023

Coroczne zeznanie podatkowe to obowiązek dla każdego podatnika. Każdy podatnik jest zobowiązany w określonym terminie do złożenia zeznania podatkowego, gdyż w przeciwnym razie otrzyma karę. Rozliczenia dokonuje się na różnych drukach. Jednym z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych jest Pit-37. Wypełniony dokument składa się do urzędu skarbowego zgodnie z zamieszkaniem. Co powinno się wiedzieć o rozliczeniu PIT-37?

1. Co to jest PIT 37?

2. Jakie przychody rozliczamy w deklaracji pit 37 w danym roku podatkowym?

3. Deklaracje PIT 37 - jakie ulgi przysługują?

3. Jak rozliczyć podatek dochodowy na PIT 37?

PIT-37 to deklaracja podatkowa, w której rozliczamy się na ogólnych zasadach wyłącznie z przychodów, jakie uzyskaliśmy w ubiegłym roku podatkowym. Rozliczeniu podatkowemu podlegają wszystkie osoby, które uzyskały przychody podlegające opodatkowaniu, a więc w kwocie przekraczającej kwotę wolną od podatku. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób fizycznych. W przypadku osób rozliczających się nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają wszyscy podatnicy, bez względu na to, w jaki sposób będą się rozliczać. Co jeszcze powinno się o nim wiedzieć?

Co to jest PIT 37?

Kto może rozliczyć się z fiskusem, wybierając zeznanie podatkowe PIT 37 online? Dotyczy to przede wszystkim wszystkich osób pozostających w związku małżeńskim, którzy decydują się na wspólne rozliczenie, jak i rodziców samotnie wychowujących małoletnie dzieci, rozliczających się wspólnie z dzieckiem. Zeznanie PIT 37 ma wykazać wszystkie kwoty przychodu uzyskane na każdym wydanym przez pracodawców PIT-11. Jeśli składasz PIT-37, możesz się rozliczyć za pośrednictwem płatnika.

Z dochodów osiągniętych w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych również rozliczymy się w PIT 37. Przychody zwolnione od podatku nie są wpisywane do zeznania. W deklaracji wpisujemy wszystkie koszty uzyskania dochodu, a także składki na ubezpieczenia społeczne. Kwota zmniejszająca podatek to 30 tysięcy złotych w 2023, dlatego niższe przychody w ogóle nie są opodatkowane. Koszty przychodu pomniejszamy o składki przeznaczone na ubezpieczenia społeczne. W zeznaniu podatkowym możliwe jest rozliczenie straty poniesionej w ubiegłym roku. Prócz tego rozliczenie PIT 37 online uprawnia do skorzystania z ulg. Osoba samotnie wychowująca dziecko może liczyć na ulgi podatkowe, podobnie jak rodzice pozostający w związkach. 

Inne formularze pit do rozliczenia pozostałych dochodów znajdziesz w urzędzie skarbowym, który z pewnością wyda Ci odpowiedni druk. Urząd ma obowiązek wskazać odpowiednie formularze do celów podatkowych na podstawie informacji o źródle dochodów.

Jakie przychody rozliczamy w deklaracji pit w danym roku podatkowym?

W deklaracji pit rozliczymy podatek z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, z których został odprowadzony podatek dochodowy. Deklaracje pit złożysz z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, z tytułu pracy, spółdzielczego stosunku pracy, na terenie europejskiego obszaru gospodarczego. E-pity złożysz również z tytułu renty, emerytury, zasiłków przedemerytalnych. Rozliczenie praw autorskich podlega pod obowiązek podatkowy. W przypadku dochodów z tytułu działalności gospodarczej nie można rozliczyć się na PIT 37, nawet gdy dodatkowo pracuje się na etacie. Przychody pochodzące wyłącznie z tytułu stosunku pracy można z kolei wpisać na formularzu PIT 37.

Deklaracje PIT 37 - jakie ulgi przysługują?

Program PIT pomaga skorzystać z różnego rodzaju tytułów do ulgi, warto jednak wcześniej zorientować się, co można odliczyć. Ulgi możemy rozliczyć na małoletnie dziecko. Wysokość odliczenia jest zależna od ilości dzieci w rodzinie. Na pierwsze i drugie dziecko uzyskamy kwotę po 1112,04 zł na każde z nich. Natomiast na trzecie dziecko przysługuje ulga 2000,04 zł. Skorzystanie z tych ulg podatkowych jest atrakcyjne dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci. W zeznaniu pit możemy również odliczyć ulgę na internet, ulgę na leki, ulgę na sprzęt rehabilitacyjny, ulgę na samochód oraz wiele innych. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie sumuje się dochody obu osób i na tej podstawie obliczany jest podatek należny oraz wspólny zwrot podatku.

alt:PIT 37

Jak rozliczyć podatek dochodowy na PIT 37?

Istnieje kilka sposobów poprawnego złożenia zeznania podatkowego. Rozliczenie PIT można złożyć, wypełniając papierowy druk pit. Zeznanie pit złożymy również za pośrednictwem płatników. Płatnik rozliczy deklarację na podstawie wysokości osiągniętego dochodu wyłącznie u jednego pracodawcy. Istnieje też forma elektroniczna e-pity. Program do rozliczenia PIT-37 online wydaje urzędowe poświadczenie odbioru, składając do odpowiedniego urzędu skarbowego wypełnioną deklarację. Każda forma rozliczenia jest odpowiednia, jednak program elektroniczny jest najczęściej wykorzystywany ze względu na wygodę.

Należy pamiętać, by zachować odpowiedni czas do przedłożenia takiego dokumentu. Płatnik jest zobowiązany do dostarczenia pit-11, po tym czasie mamy wyznaczony termin, którego nie można przekroczyć. W roku 2023 ostatecznym terminem jest 2 maja 2023 roku, ponieważ dzień 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy.