Pół miliona złotych dla szpitala im. Strusia w Poznaniu?

9.03.2020


Poznań dofinansuje szpital zakaźny im. Strusia w walce z koronawiursem. W trakcie sesji Rady Miasta pod głosowanie ma zostać poddany wniosek o dotację w wysokości pół miliona złotych.

Wniosek uwzględniono w autopoprawce prezydenta do projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Poznania na rok 2020. Jak powiedział wiceprezydent Jędrzej Solarski, mimo trudnej sytuacji budżetowej pieniądze na walkę z koronawirusem musiały się znaleźć.


Prezydent Jędrzej Solarski stanął na czele zespołu do spraw monitorowania zagrożeń związanych z wirusem. Zadaniem zespołu ma być zbieranie informacji i adekwatne reagowanie, a także informowanie poznaniaków. Członkowie zespołu mają też analizować i wprowadzać w życie akty prawne związane z koronawirusem, wydawane przez upoważnione organy administracyjne.

TEKST: MATEUSZ CHOLEWA 

FOT: UNSPLASH

dofinansowanie koronawirus szpital