Półtora miliona złotych przekaże Poznań na prace w kościele ojców franciszkanów

Bartosz Kirchner 31.03.2021

Prawie półtora miliona złotych przekaże Poznań na prace w kościele ojców franciszkanów konwentualnych na wzgórzu Przemysła. Roboty konserwatorskie i restauratorskie mają dotyczyć polichromii, sztukaterii, tynków i sklepień. Prace obejmą kaplicę św. Franciszka, nawę boczną zachodnią i kruchtę kościoła. Ich zakończenie planowane jest na wrzesień tego roku. Mówi Miejski Konserwator Zabytków Joanna Bielawska-Pałczyńska.

Intensywne prace remontowe przy kościele na wzgórzu Przemysła trwają od kilku lat. Okazało się wówczas, że obiekt zaczął osuwać się ze wzgórza, co groziło katastrofą budowlaną. W 2019 roku ustabilizowano konstrukcję zespołu klasztornego. Następnie rozpoczęły się prace remontowe, aby naprawić szkody, które wyrządziło osuwanie np. popękane ściane czy zerwane instalacje. 

FOT: unsplash

dotacja franciszkanie miasto poznań remont wzgórze