Pomoc dla ukraińskich dzieci z niepełnosprawnościami

19.04.2023

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu UNICEF. Umożliwiło to porozumienie UNICEF i Miasta Poznania, którego celem jest zagwarantowanie dzieciom, w tym uciekającym przed wojną w Ukrainie, warunków do rozwoju, dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i psychologicznej. Z oferty mogą skorzystać osoby do 18. roku życia a maksymalna wartość dofinansowania do 5 tysięcy złotych.

"Dzięki wsparciu finansowemu UNICEF proponujemy im specjalistyczne usługi, a także finansowanie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz sprzętów rehabilitacyjnych. Piniądze można uzyskać między innymi na: aparat słuchowy, obuwie ortopedyczne, ortezę, pionizator, protezy kończyn, wózek inwalidzki, kule, balkonik, stacjonarny rower rehabilitacyjny, bieżnię i inne potrzebne sprzęty związane z typem niepełnosprawności." - mówi Anna Krakowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, które potrzebują sprzętu rehabilitacyjnego, powinni skontaktować się z pracownikiem socjalnym celem przeprowadzenia diagnozy potrzeb oraz sporządzenia wniosku o dofinansowanie. Do wniosku należy dołączyć kserokopię polskiego orzeczenia o niepełnosprawności, a jeśli nie dysponuje się nim, to zaświadczenie lekarskie oraz fakturę proforma lub ofertę cenową na potrzebny sprzęt.

Foto:  UNICEF HROM