Ponad pół tony pomocy medycznej wysłała do Libanu poznańska fundacja Redemptoris Missio

Mateusz Cholewa 30.08.2021

Ponad pół tony pomocy medycznej wysłała dziś do Libanu poznańska fundacja Redemptoris Missio. Ponad rok temu w wyniku tragicznego wybuchu w Bejruckim porcie tysiące ludzi znalazło się na skraju ubóstwa z powodu utraty miejsc pracy i często dorobku całego życia. W wybuchu zniszczone zostały strategiczne rezerwy zboża. Sytuacja w Libanie, już przed wybuchem, była na pograniczu katastrofy gospodarczej. Szczególnie trudno jest utrzymać działalność szpitali. Mówi prezes fundacji Redemptoris Missio Justyna-Janiec Palczewska:

Pomoc dla Libańskich szpitali zabiorą polscy żołnierze, którzy ponownie od dwóch lat pełnią tam misję stabilizacyjną w ramach ONZ. Jej głównym celem jest monitorowanie zawieszenia broni między Libanem a Izraelem w rejonie tzw. niebieskiej linii oraz ochrona lokalnej ludności.

FOT: Fundacja Redemptoris Missio