Powierzchnia leśna w Poznaniu rośnie

Adrian Wojtasz 8.04.2021

Powierzchnia leśna w Poznaniu systematycznie wzrasta. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez prezydenta miasta od 2010 roku przybyło 200 hektarów terenów zalesionych. W ostatnich latach podjęta została także decyzja o utworzeniu nowego lasu na terenie osiedla Krzyżowniki - Smochowice. Mówi wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania Andrzej Rataj:

Łącznie na terenie Poznania jest 4280 hektarów lasów. W większości należą one do spółek miejskich lub Skarbu Państwa i stanowią niemal 15 proc. powierzchni całego miasta, co w porównaniu z Krakowem, Wrocławiem czy Warszawą plasuje nas na wysokiej pozycji lesistości. Najwięcej lasów w całym kraju ma Zielona Góra, gdzie stanowią one ponad połowę powierzchni tego miasta.

FOT: UNSPLASH

ile hektarów lasu powierzchnia poznań Skarb Państwa zalesienie