Powstaje książka o historii klasztoru i kościoła franciszkanów w Woźnikach

Adrian Wojtasz 5.02.2021

Powstaje książka o historii klasztoru i kościoła franciszkanów w Woźnikach. Jak wskazuje autor pracy ojciec Alojzy Pańczak, ma ona utrwalić dzieje wybitnego ośrodka sakralnego i kulturalnego, jakim były Woźniki. W pracach nad publikacją brali udział również lokalni historycy z Muzeum Regionalnego w Grodzisku Wielkopolskim. Premiera zaplanowana została na marzec. Mówi autor publikacji i franciszkanin o. dr Alojzy Pańczak:

Powstało wiele publikacji o woźnickim klasztorze, lecz ta zbiera informacje z nich wszystkich razem. Dotyczyć będzie przede wszystkim trzech zakresów tematycznych - dziejów klasztoru, przewodnika po woźnickich obiektach oraz kronikarskiego spisu wydarzeń z tego terenu. Książka ukaże się nakładem Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej.

FOT: Unsplash

franciszkanie historia kościół książka Woźniki