Poznań: Nowe miejsce spotkań dla mieszkańców

Adrian Wojtasz 15.09.2021

W Poznaniu pojawiło się nowe miejsce spotkań dla mieszkańców. Na Chwaliszewie otwarto Poznańskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Stowarzyszenia i fundacje będą mogły skorzystać z jego nieodpłatnej pomocy. Mówi prezes Fundacji NIWA Justyna Schaefer-Kurkowiak.

Poznańskie organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z porad prawnych dotyczących prowadzonych działalności. Osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę w sektorze organizacji non profit, otrzymają pomoc w rejestracji organizacji i jej późniejszego prowadzenia. Działania Poznańskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu realizowane są w partnerstwie dwóch organizacji — Stowarzyszenia Centrum PISOP i Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju. Na terenie Poznania działa ponad 4 tys. organizacji pozarządowych.

FOT: UNSPLASH