Poznań realizuje projekt razem z UNICEF

29.11.2022

Lepszy sprzęt dla poznańskich szkół, przedszkoli i żłobków, wydarzenia integracyjne, świetlice dla dzieci, sprawniejsze wsparcie dla osób zagrożonych przemocą i działania na rzecz młodzieży - to tylko część projektów, które Poznań realizuje razem z UNICEF. Miasto otrzymało na ten cel niemal 33 miliony złotych z budżetu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

W lipcu Miasto Poznań oraz UNICEF zawarły porozumienie o współpracy. Jego założenie było proste: zapewnienie wszystkim dzieciom - zwłaszcza tym uciekających przed wojną w Ukrainie - dostępu do edukacji, zadbanie o opiekę zdrowotną i psychologiczną oraz zagwarantowanie im ochrony i dobrego rozwoju. UNICEF rozszerzył swoje wsparcie dla polskich miast po tym, jak po wybuchu wojny przyjechały do nich dziesiątki tysięcy obywateli Ukrainy.

- Bardzo się cieszę z owocnego spotkania z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem. Poznań to jedno z kluczowych miast w Polsce, z którym UNICEF podpisał porozumienie - powiedział Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce. - Miasto i  jego mieszkańcy z otwartymi sercami i ramionami przyjęli wiele dzieci oraz ich rodzin, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Dziękuję za dotychczasową pomoc, współpracę i z nadzieją patrzę w przyszłość.

Na co konkretnie zostaną wydane niemal 33 mln zł wsparcia od UNICEF? W pierwszej kolejności Miasto zadba o najbardziej podstawowe potrzeby - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opracuje specjalny fundusz finansowy na rzecz wspierania dzieci znajdujących się pod opieką tymczasową. Chodzi o zabezpieczenie dla nich żywności, środków czystości, przyborów toaletowych, lekarstw czy odzieży.

Niezwykle ważnym obszarem jest wsparcie rodzin w kryzysie, dzieci ze szczególnymi potrzebami, a także tych objętych pieczą zastępczą. Pieniądze z UNICEF pomogą więc zorganizować szkolenia i warsztaty dla rodziców, zawodowych opiekunów zastępczych i opiekunów tymczasowych, a także rozbudować usługi dla dzieci i kobiet będących ofiarami przemocy domowej. W ramach finansowania UNICEF realizowane będzie wsparcie interwencyjne, a zajmujące się tym instytucje będą mogły nie tylko polepszyć warunki obsługi, ale także zatrudnić odpowiednich specjalistów.

Kluczowa jest także poprawa dostępu do usług medycznych dla młodych poznaniaków i poznanianek oraz ich opiekunów. Wśród licznych projektów zaplanowano więc m.in. specjalistyczne konsultacje oraz wsparcie dla kobiet w ciąży i noworodków, zapewnienie dostępu do suplementów, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i materiałów higienicznych dla dzieci nieuleczalnie i przewlekle chorych, a także konsultacje psychologiczno-pedagogiczne oraz badania lekarskie dla dzieci i młodzieży.

Źródło: Poznań

poznań UNICEF