Poznań znalazł się wśród laureatów Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020

28.06.2021

Poznań znalazł się wśród laureatów Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020. Zestawienie najlepszych pod względem finansowym samorządów przygotowały: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Grzegorz Czarnocki wiceprzewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych podkreślił, że pandemia spowodowała załamanie w dochodach samorządu, ale jak powiedział, nie było to 'załamanie drastyczne':

Samorządy z niepokojem patrzą na dalszą ewentualność rozwoju pandemii, która mogłaby odbić się na rynku pracy i dochodach gmin. Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego powiedział, że konieczne jest dalsze prowadzenie rozmów rządu z samorządami, które obawiają się uszczuplenia środków własnych.


(IAR)

Zdjęcie: UNSPLASH

2020 finanse laureat poznań ranking samorząd