Poznańskie zabytki otrzymają dofinansowanie

26.04.2022

Szesnaście zabytków na terenie Poznania otrzyma dofinansowanie konserwatorskie. To m.in. klasztor karmelitów bosych, klasztor franciszkański na Garbarach czy kamienica należąca do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. W większości tych obiektów prace restauratorskie rozpoczęły się już wcześniej. Mówi miejski konserwator zabytków Joanna Bielawska-Pałczyńska:

W tym roku do poznańskiego magistratu wpłynęły 23 wnioski o dofinansowanie konserwatorskie. Mogły je dostać wyłącznie te podmioty, które nie należą do sektora finansów publicznych. W tym roku w budżecie na tego rodzaju dotacje zarezerwowano milion 700 tysięcy złotych. Prace przy zabytkach skupiać się będą m.in. na remontach elewacji, dachów czy konserwacji wystroju świątyń.

FOT: Unsplash / poglądowo

zabytek