Prof. Hanna Suchocka z medalem Homini Vere Academico

9.07.2020

Prof. Hanna Suchocka odebrała wyjątkowe wyróżnienie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, medal Homini Vere Academico, z rąk rektora uczelni, prof. Andrzeja Lesickiego. Uroczystość odbyła się w środę, 8 lipca.  Medal Homini Vere Academico jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Przyznawany jest osobie "spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu". 

Prof. Hanna Suchocka jest związana z Wydziałem Prawa UAM. W latach 1992-1993 była Prezesem Rady Ministrów, 1997 2000 ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, 2001–2013 ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej. 

Profesor Hanna Suchocka poświęciła się nauce, pracy i polityce, ale zawsze pamiętała i pamięta o swoim uniwersytecie - mówił podczas uroczystości rektor UAM prof. Andrzej Lesicki. Niech medal, który pani profesor dziś otrzyma, będzie swego rodzaju podziękowaniem za ofiarną pracę dla dobra uniwersytetu. Kieruję słowa uznania za lata działalności na naszej uczelni. Nieustannie pozostaje pani dla nas autorytetem jako człowiek prawy i nauczyciel akademicki niestrudzenie dbający o rzetelny rozwój przyszłych pokoleń. Życzę, by energii i sił do dalszej działalności nigdy Pani Profesor nie zabrakło - dodał. 

Pani profesor nie zmieniła się, mimo pełnienia tylu zaszczytnych funkcji - mówił prof. Roman Budzinowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji. - Jest przyjazna ludziom, życzliwa. To nie sztuka być wielkim uczonym, pełnić liczące się funkcje w życiu publicznym, ale sztuka być ludzkim. I pani profesor taką osobą jest. Potrafi rozmawiać, jest osobą ciepłą, przyciągającą innych. To też są wartości akademickie, które należy cenić - mówił dziekan. 

FOT: Przemysław Stanula / UAM

Hanna Suchocka homini vere academico poznań uam