Projekt Copernicus gotowy na dofinansowanie

29.01.2021

Jest szansa na kolejną spektakularną inwestycję tramwajową - tym razem w południowo-zachodniej części Poznania. Projekt budowy trasy tramwajowej na osiedle Kopernika w Poznaniu uzyskał już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i czeka na otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji transportowych w ramach perspektywy unijnej 2021-2027. Po zapewnieniu finansowania będzie to kolejne duże przedsięwzięcie znacząco podnoszące jakość komunikacji zbiorowej w stolicy Wielkopolski.

W trakcie przeprowadzonych na przełomie 2016 i 2017 r. konsultacji zainteresowani tematem mieszkańcy wypełnili 1295 ankiet. W badaniu ankietowym wzięli udział przede wszystkim mieszkańcy Grunwaldu Południe. Większość poparła budowę trasy tramwajowej na osiedle Kopernika (około 73 proc. głosów). Każdy z mieszkańców podczas procesu konsultacji miał możliwość przedstawienia swojej opinii na temat Projektu Copernicus. Wszystkie otrzymane odpowiedzi zostały wnikliwe przeanalizowane na dalszym etapie projektowania i w miarę możliwości uwzględnione.

 - Zależy nam, by tramwaj docierał tam, gdzie mieszka lub będzie mieszkać dużo ludzi. Stąd między innymi budowa trasy na Naramowice, czy na Falistą wzdłuż ul. Unii Lubelskiej. Chcemy też ograniczyć liczbę samochodów wjeżdżających do centrum. Dlatego planujemy budowę torowiska na ul. Ratajczaka, co skróci dojazd z Dębca i Wildy do śródmieścia - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - W planach mamy kolejne trasy tramwajowe, z których najbardziej realna jest ta na osiedle Kopernika. Ułatwi ona i skróci dojazd do centrum kilkudziesięciu tysiącom mieszkańców. Będziemy się też starali o unijne dofinansowanie na kolejne odcinki trasy na Naramowice, przedłużenie tramwaju w stronę stacji Poznań Wschód oraz inne będące na etapie opracowania linie.

Tramwaj na os. Kopernika planowany jest do realizacji przy udziale środków możliwych do uzyskania w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.

- Chcielibyśmy aby już w 2025 mieszkańcy mogli korzystać nowej linii tramwajowej. Nowa trasa będzie znaczącym ułatwieniem w transporcie publicznym nie tylko dla mieszkańców osiedli usytuowanych w rejonie ulic Arciszewskiego, Pogodnej i Promienistej - jej oddziaływanie rozciągać się jednak będzie również na Junikowo oraz Górczyn - mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Rozważana jest możliwość realizacji trasy tramwajowej na os. Kopernika wraz z dodatkowym odcinkiem nowego torowiska w ulicy Grochowskiej od skrzyżowania ulic Arciszewskiego-Hetmańska-Reymonta do ulicy Grunwaldzkiej, tj. zgodnie z przebiegiem wskazanym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania.

źródło: Miasto Poznań

Jacek Jaśkowiak plan Projekt Copernicus Tramwaj