Przedszkola i żłobki zamknięte od poniedziałku

28.03.2021

Rząd zdecydował, że od najbliższego poniedziałku zamknięte będą przedszkola, oddziały przedszkolne i żłobki. Część rodziców nadal jednak będzie mogła zostawić tam dzieci - dotyczy to głównie medyków i osób walczących z pandemią. 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki od najbliższego poniedziałku (29 marca) do 11 kwietnia zawieszone zostaje funkcjonowanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy - z uwagi na zamknięcie placówki wychowania przedszkolnego.

FOT: UNSPLASH

Covid przedszkole żłobek