Przewodniczący Episkopatu zachęca do odwoływania dyspens

28.05.2020

W wydanym w środę komunikacie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zachęca biskupów do odwoływania ogólnych dyspens od uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. Zasugerował utrzymanie dyspensy dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem.

Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że swoją zachętę wydaje w kontekście ogłoszonej w środę decyzji, dotyczącej zniesienia limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach. Dodał również, że zachęca biskupów do roztropnych zmian w szczegółowych rozporządzeniach dotyczących duszpasterstwa w poszczególnych diecezjach, mając na uwadze decyzje służb medycznych, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza budynkami może uczestniczyć do 150 osób przy zachowaniu innych zaleceń sanitarnych, co umożliwia organizowanie procesji Bożego Ciała. W najbliższym czasie zostanie opublikowany komunikat dotyczący szczegółów organizacji pielgrzymek.

FOT: Archidiecezja Poznańska

Boże Ciało dyspensa msza pielgrzymka przepisy zgromadzenie