Rekrutacja do szkół podstawowych

15.04.2021

Trwa rekrutacja do szkół podstawowych. Wnioski o przyjęcie dziecka rodzice mogą składać do 30 kwietnia. Dokumenty należy wypełnić elektronicznie i wysłać poprzez system Nabór. Można też dostarczyć je do szkoły. 

Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci zamieszkałe na terenie obwodu danej szkoły podstawowej. Ci przyszli uczniowie nie podlegają rekrutacji. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności zapisu pociechy do szkoły - należy wypełnić zgłoszenie i do 30 kwietnia przesłać mailem lub pocztą do szkoły obwodowej. Informację o obwodach, wraz z mapami, można znaleźć na stronie Geopozu - http://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/

Dzieci, których rodzice zgłoszą je do szkoły pozaobwodowej (poza miejscem zamieszkania), podlegać będą procesowi rekrutacji. Wszystkie potrzebne dokumenty można pobrać ze strony internetowej poświęconej naborowi. Tam też znajduje się informator dla rodziców. 

Kryteria naboru

O tym, czy dziecko dostanie się do danej szkoły decydować będą kryteria naboru: 

 1. zamieszkanie kandydata na terenie Poznania - 65 pkt.; 
 2. uczęszczanie wcześniej do oddziału przedszkolnego w danej szkole (kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa) - 50 pkt.;
 3. rodzeństwo kandydata uczy lub będzie uczyć się w tej samej placówce - 30 pkt; 
 4. oboje rodziców lub opiekunów płaci podatki w Poznaniu - 80 pkt; 
 5. wielodzietność rodziny kandydata - 10 pkt; 
 6. wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej - 5 pkt.

W przypadku rekrutacji do klas sportowych dziecko czekają jeszcze dodatkowo testy sprawnościowe. 

Zakwalifikowanie dziecka do danej szkoły nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Po ogłoszeniu pierwszej listy należy potwierdzić wolę przyjęcia pociechy do wskazanej placówki. 

Rodzicom dzieci, którzy nie dostali się do wybranej szkoły, przysługuje możliwość odwołania - w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram

 • 12-30 kwietnia - składanie wniosków o przyjęcie dziecka (w przypadku klas sportowych do 16 kwietnia)
 • 19 - 23 kwietnia - próby sprawnościowe dla kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej 
 • 28 kwietnia - wyniki prób sprawnościowych 
 • 11 maja - ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 11 - 13 maja - pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
 • 17 maja - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutację uzupełniającą zaplanowano na 14-25 czerwca.

dokumenty jakie poznań rekrutacja Szkoła