Rekrutacja na studia podyplomowe

10.08.2022

Do 9.09.2022 roku trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej i Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Adresatami studiów są osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego oraz osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich wszystkich kierunków (z wyłączeniem kierunku teologia) z przygotowaniem lub bez przygotowania pedagogicznego.  Studia dają kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolach oraz  szkołach.  Szczegółowe informacje znajdują się  na stron ach wydziału w zakładce Studia Podyplomowe i kursy: https://teologia.amu.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe-i-kursy/aktualnosci.

FOT: Unsplash

rekrutacja studia