Rozpoczął się tydzień „Laudato si”

Adrian Wojtasz 17.05.2021

Rozpoczął się tydzień 'Laudato si’. To wydarzenie, które uświadamiać ma konieczność ekologicznego myślenia w Kościele. W tym roku jego obchody pokrywają się z szóstą rocznicą wydania przez papieża Franciszka encykliki pod tym samym tytułem. W wielu miejscach w Polsce zaplanowano z tej okazji różne inicjatywy. Mówi Dominika Chylewska z Caritas Laudatio si’:

W Archidiecezji Poznańskiej odbędą się liczne nasadzenia i prace ogrodowe, natomiast dziś wolontariusze prowadzą dla mieszkańców Schroniska Caritas przy ulicy Krańcowej 10 warsztaty ornitologiczne. Inicjatywa Caritas Laudato si’ działa w 12 polskich diecezjach już od 3 lat.

ekologia kościół Laudato si Papież Franciszek