Samorząd Leszna chce pomóc uczniom i nauczycielom w powrocie do szkoły

Bartosz Kirchner 18.05.2021

Samorząd Leszna chce pomóc uczniom i nauczycielom w powrocie do szkoły. W tym celu w Urzędzie Miasta przez kilka tygodni pracował zespół złożony z urzędników, radnych i przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Mówi wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak:

Opracowany plan przewiduje działania w kilku etapach. Samorząd chce dokładniej przyjrzeć się kondycji uczniów, dlatego w szkołach mają być wykonywane badania przesiewowe pod kątem wad postawy i wzroku oraz wagi ciała. Jeśli sytuacja będzie tego wymagać, dzieci będą kierowane dalej do specjalistów - lekarza i nauczycieli gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. W kolejnym etapie planuje się opracowanie programu prozdrowotnego dla uczniów. W wakacje planowane są warsztaty i grupy wsparcia dla wychowawców klas, bo to oni mają przede wszystkim zadbać o odbudowę relacji koleżeńskich między uczniami.

FOT: Unsplash

2021 Covid leszno maj pomoc powrót Szkoła