Seniorzy mogą dostać dotację nawet do 15 tysięcy złotych

Adrian Wojtasz 1.03.2021

Seniorzy i seniorki mogą dostać dotację nawet do 15 tysięcy złotych na realizację projektu społecznego. Rozpoczęła się rekrutacja 14. edycji konkursu 'Seniorzy w akcji'. Jego głównym celem jest aktywizacja osób po 60. roku życia oraz promowanie lokalnych działań. Przez cały czas istnienia inicjatywy zrealizowano prawie 400 projektów z całej Polski. Mówi koordynatorka inicjatywy 'Seniorzy w Akcji' Małgorzata Stanowska:

Zgłoszenia projektu mogą dokonać nie tylko sami seniorzy. W inicjatywę mogą włączyć się grupy dwuosobowe, w których jest jeden senior 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat. Należy to zrobić razem z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełnić będzie rolę podmiotu aplikującego o dotację. Zgłoszenia do konkursu 'Seniorzy w akcji' można składać do 22 marca.

FOT: Unsplash

15 tysięcy seniorzy Seniorzy w Akcji