Smak kiełbasy 2022

8.08.2022

Przetwórcy, restauracje, koła gospodyń wiejskich i inne zakłady gastronomiczne z terenu Wielkopolski mogą zgłaszać swoje wyroby do konkursie "Smak Kiełbasy 2022", w ramach którego wyłonione zostaną najlepsze wędliny w powiecie. Produkty które zyskają największe uznanie otrzymają certyfikat smaku 'Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022'. Mówi Liliana Kubiak z Instytutu Skrzynki:

Zgłoszenia można przesyłać do 19 sierpnia. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej smakipowiatupoznanskiego.pl konkurs odbędzie się 21 sierpnia w Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

FOT: Unsplash