Sportowy Dzień Dziecka

Adrian Wojtasz 30.05.2022

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu zaprasza najmłodszych na sportowy Dzień Dziecka. Na terenie uczelnianego kampusu odbędzie się blisko 30 dedykowanych wydarzeń. Dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach oddechowych oraz wielu zajęciach sportowych. Wydarzenia odbywać się będą w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Mówi Magdalena Krzykała z Zakład Metodyki Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Seniorzy będą mogli natomiast skorzystać z konsultacji żywieniowych. Przygotowana dla nich została także specjalna ocena wybranych elementów zdrowia i sprawności fizycznej. Będzie można dowiedzieć się również jaki sposób poprawić swoją sprawność funkcjonalną. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

FOT: Unsplash /poglądowo

awf dzień dziecka sport