Spotkanie presynodalne

23.05.2022

Arcybiskup Stanisław Gądecki zaprasza wszystkich koordynatorów, moderatorów grup, osoby zaangażowane w organizację Synodu w lokalnych środowiskach oraz wszystkich chętnych do udziału w

SPOTKANIU PRESYNODALNYM
27 maja (piątek) o g. 19.00
w Cinema City Kinepolis na ul. B. Krzywoustego 72 w Poznaniu.

To będzie święto naszego Kościoła w Archidiecezji Poznańskiej, który gromadzi się razem, aby stopniowo odsłaniać nową twarz: słuchającą i rozeznającą we wspólnocie razem z Pasterzami. Celem SPOTKANIA PRESYNODALNEGO jest również modlitwa oraz pierwsze publiczne zaprezentowanie wyników prac oraz projektu syntezy diecezjalnej. Uczestnicy spotkania będą mogli pozostawić swoje uwagi. Odbędzie się także publiczna dyskusja nad projektem syntezy i sposobami wprowadzania jej w życie.

Więcej informacji: https://synodpoznan.pl/

spotkanie Synod synod o synodalności