Sympozjum dotyczące powołania i misji osób świeckich

Adrian Wojtasz 23.02.2022

W Kazimierzu Biskupim rozpoczęło się sympozjum dotyczące powołania i misji osób świeckich we wspólnocie Kościoła. Teologowie przez dwa dni dyskutować będą nad rolą, którą świeccy pełnią w liturgii oraz kościelnym sądownictwie. Podczas rozpoczęcia sympozjum prowincjał Misjonarzy Świętej Rodziny ks. Piotr Krupa podkreślał, że o powołaniu Kościoła pisał już Jan Paweł II:


Te słowa skierowane są zarówno do duchownych, jak i świeckich — dodaje ks. Krupa. Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu. Sympozjum przyjrzeć się ma także kwestii ruchów małżeńsko-rodzinnych, organizacji pro-life, a także polityki w nauce katolickiej. Konferencja transmitowana jest na kanale "Blogpressportal" w serwisie YouTube. [https://www.youtube.com/watch?v=GewVP_R06TU]


Foto: organizator

misje powołania