Sytuacja chrześcijan w Iraku

Adrian Wojtasz 16.02.2021

Sytuacji chrześcijan w Iraku poświęcone będzie kolejne spotkanie organizowane przez poznański oddział Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Związane ono jest z pielgrzymką papieża Franciszka do tego kraju, która odbyć się ma w marcu tego roku. Gościem specjalnym będzie ks. dr Andrzej Halemba, misjonarz i organizator pomocy dla Azji i Afryki. Mówi Kinga Waliszewska z Biura Regionalnego PKWP w Poznaniu:


Dzięki projektom Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie rodziny chrześcijańskich uchodźców z tego kraju otrzymały wsparcie w zakresie podstawowych potrzeb sanitarnych, żywnościowych, a także tymczasowych mieszkań. Spotkanie odbędzie się już jutro o godzinie 18:30. Ze względów pandemicznych będzie mieć miejsce online za pośrednictwem kanału Pomoc Kościołowi w Potrzebie w serwisie YouTube.

FOT: Unsplash

Irak katolik papież pielgrzymka potrzeba sytuacja