Szpital polowy na MTP? Hotel dla medyka nad Maltą

Aktualizacja
Bartosz Kirchner 2.04.2020

Taką propozycję złożył wojewodzie Łukaszowi Mikołajczykowi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Jego zdaniem, licząc się ze wzrostem zachorowań na koronawirusa należy przygotować na targach 500 łóżek dla potencjalnych pacjentów. Decyzja w tej sprawie należy jednak do wojewody. Prezydent Jaśkowiak twierdzi, że lepiej dmuchać na zimne.

A tymczasem dobiegają końce prace nad utworzeniem izolatorium. Zostanie na nie przekształcony Hotel Ikar. Będą w nim przebywać chorzy w bardzo dobrym stanie, oczywiście z zapewnioną opieką medyczną. Szpital przy ulicy Szwajcarskiej służył będzie tylko najbardziej wymagającym opieki.

AKTUALIZACJA:

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk doprowadził do uruchomienia izolatorium w Poznaniu dla osób oczekujących na wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19 z łagodnym przebiegiem choroby. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J. Strusia, przekształconym w szpital zakaźny, a hotelem Ikar, przygotowano 164 pokoje, każdy z osobnym węzłem sanitarnym. 

- Izolatorium ma służyć osobom, które w sposób łagodny przechodzą chorobę i nie ma konieczności hospitalizowania ich w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej. Z kolei w placówce im. Józefa Strusia będą przebywały osoby, których stan jest poważniejszy. W rezultacie będziemy mieli więcej miejsc dla osób, które trudniej przechodzą koronawirusa – tłumaczy wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

W budynku izolatorium zostały wyznaczone nieprzecinające się strefy poruszania i przebywania dla osób chorych i zdrowych. Szpital Miejski zapewnia opiekę medyczną, natomiast hotel przygotowuje posiłki, które pod drzwi izolatek będą dostarczali wolontariusze PCK. 

Służby Wojewody i szpital zapewniają obsłudze izolatorium środki ochrony osobistej. Koszty funkcjonowania obiektu pokrywa NFZ. Wojewoda prowadzi końcowe uzgodnienia w sprawie uruchomienia drugiego izolatorium. Obiekt posiadający 155 pokoi jest również zlokalizowany w Poznaniu.

To jednak nie koniec działań związanych z przygotowaniem obiektów.W Poznaniu zostanie uruchomiony „Hotel dla medyka” zlokalizowany na poznańskiej Malcie, przeznaczony dla pracowników szpitala zakaźnego, którzy z obawy o bliskich, nie chcą przebywać z rodzinami – tłumaczy Łukasz Mikołajczyk. 

W budynku przygotowano dla nich 40 pokoi. Dzięki wsparciu wojewody, Szpital Miejski w Poznaniu wystąpił do spółek Skarbu Państwa o przekazanie w formie darowizny środków na pokrycie kosztów funkcjonowania hotelu.

FOT: UNSPLASH

izolacja łóżka mtp szpital szpital na targach