TOTUS TUUS dla „Przewodnika Katolickiego”

19.10.2022

„Przewodnik Katolicki” został nagrodzony nagrodą TOTUS TUUS za rok 2022 w kategorii „TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka".

W uzasadnieniu Kapituły napisano, że nagroda została przyznana za ukazywanie orędzia chrześcijańskiego z nadzieją i otwartością potrzebną współczesnemu człowiekowi oraz inspirowanie krytycznej debaty w łonie w Kościoła w zgodzie z duchem Ewangelii.

Nagrody TOTUS TUUS przyznaje Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 2000 r. Gala wręczenia nagród odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrodę odebrał ks. Wojciech Nowicki, redaktor naczelny tygodnika.

przewodnik Katolicki