Utrudnienia w ruchu na ul. 28 Czerwca 1956 r.

4.04.2022

Od 4 kwietnia do 31 maja, w związku z remontem fragmentów torowiska tramwajowego w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 r., wprowadzone zostanie zwężenie połówkowe jezdni i ruch jednokierunkowy na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Pamiątkową oraz ul. Wybickiego.

Objazd dla zamkniętego kierunku jazdy od strony centrum wyznaczono ulicami: Krzyżową, Dolna Wilda i Hetmańską.

FOT: PIM

poznań remont ruch Tramwaj ulica wilda zmiana