W czasie Wielkiego Postu Kościół zachęca do jałmużny

3.03.2020

Specjalną akcję "Jałmużna Postna" co roku organizuje Caritas. Jej uczestnicy pozbawiając się drobnych rzeczy wrzucają do skarbonek pieniądze, które przekazane zostaną potrzebującym.

Mówi ks. Łukasz Łukasik z Caritas Archidiecezji Poznańskiej:


Jałmużna Wielkopostna to akcja ekumeniczna. Włączają się w nią także organizacje charytatywna kościołów prawosławnego, ewangelicko-reformowanego i ewangelicko-augsburskiego. Zebrane środki w ramach akcji zostaną rozdysponowane przez Caritas diecezjalne i parafialne.

TEKST: BARTOSZ KIRCHNER  ZDJĘCIE: Episkopat.pl

caritas Post wielkopostny