W Lesznie pęka zabytkowa bazylika

Mateusz Cholewa 21.04.2021

W Lesznie pęka zabytkowa bazylika św. Mikołaja. Na szczęście stan bazyliki nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i może ona być nadal użytkowana, co potwierdził inspektor nadzoru budowlanego w Lesznie Robert Wiśniewski. Parafia ma natomiast obowiązek zbadania przyczyn i przygotowania do końca roku projektu spięcia na nowo murów tak by budynek był stabilny. Mówi miejski konserwator zabytków w Lesznie Maciej Urban:

Przyczyn obecnego stanu leszczyńskiej bazyliki jest kilka. Główną jest niestabilny grunt, przez co osiadają fundamenty. Drugą przyczyną jest przebudowa, jaką przeprowadzono na początku XX wieku. Ratowanie barokowej świątyni ufundowanej może kosztować kilka milionów złotych.

bazylika budynek leszno pęka św. Mikołaja szkoda