W Poznaniu obowiązuje dziś zakaz palenia w kominkach i piecach kaflowych

2.02.2021

We wtorek, 2 lutego obowiązuje zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu "koza" oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu. Ograniczenia dotyczą osób posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu. To już kolejny raz w tym sezonie, gdy zakaz jest wprowadzany w życie. Powodem jest przekroczenie 1 lutego wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia

Podstawę do wprowadzenia ograniczenia stanowi tzw. uchwała antysmogowa, podjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w grudniu 2017 r.

Osoby, które widzą, że zakaz w ich najbliższej okolicy nie jest przestrzegany, powinny poinformować o tym Straż Miejską - numer telefonu 986. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Poznan.pl w zakładce Środowisko oraz Atmosfera dla Poznania.

FOT: UM Poznań

kominki piece smog zakaz zakaz palenia