W Poznaniu stacjonarną działalność rozpoczął Poznański Ośrodek Integracji POINT

Bartosz Kirchner 7.08.2020

Pomoże on cudzoziemcom zalegalizować pobyt w Polsce oraz lepiej się zintegrować.

W stolicy Wielkopolski od siedmiu lat działa Migrant Info Point prowadzony przez Fundację Centrum Badań Migracyjnych. Poznański Ośrodek Integracji to rozszerzenie jego działalności. Mówi zastępca prezydenta miasta Jędrzej Solarski.

W ramach działalności ośrodka oferowane są kursy języka polskiego, doradztwo zawodowe oraz pikniki i warsztaty integracyjne. POINT działa przy ulicy Półwiejskiej od poniedziałku do środy od 14 do 20 oraz w czwartek i piątek od 9 do 15. Ze względu na pandemię, na wizytę trzeba się zapisać.

FOT: UNSPLASH