W Poznaniu zawiązało się stowarzyszenie „Polskie Aquaparki i Pływalnie”

Bartosz Kirchner 20.11.2020

W Poznaniu zawiązało się stowarzyszenie "Polskie Aquaparki i Pływalnie". W jego skład weszli najwięksi przedstawiciele tej branży w kraju. Stowarzyszenie zawiązano w Termach Maltańskich w odpowiedzi na rozporządzenia rządu, które stawiają aquaparki i pływalnie w trudnej sytuacji i w zasadzie pozbawiają szans na dalsze funkcjonowanie w czasie pandemii. Mówi prezes Term Maltańskich Jerzy Krężlewski:

Stowarzyszenie zgłasza szereg postulatów. Pierwszy to uznanie przez rząd Polskich Aquaparków i Pływalni jako osobnej branży, z którą prowadzi się dialog. Kolejny to uzyskanie realnej pomocy finansowej, która pomoże zachować płynność finansową, spłacić zobowiązania i ochronić miejsca pracy. Stowarzyszenie domaga się też wznowienia działalności obiektów na poziomie połowy frekwencji w strefie czerwonej i 75% w strefie żółtej. Listę postulatów zamyka żądanie wprowadzenie przejrzystych przepisów, które umożliwią prowadzenie działalności bez ryzyka konsekwencji karno-skarbowych z powodu swobodnej interpretacji prawa przez organy kontrolne.

FOT: UNSPLASH

aquapark pływalnia Polska poznań stowarzyszenie