Ważny krok dla Starołęki

19.12.2022

Miasto Poznań i PKP PLK podpisały list intencyjny dotyczący bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe przy ul. Starołęckiej. Inwestycja dojdzie do skutku w momencie uzyskania dofinansowania unijnego.

Miasto rozpoczyna teraz przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej, która powstanie w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy. Dokumenty te będą uprawniały do skutecznego ubieganie się o dofinansowanie unijne w nowej perspektywie. 

- Miasto, przy obecnej sytuacji finansowej, nie byłoby w stanie zrealizować takiego przedsięwzięcia samodzielnie. Dopiero otrzymanie dofinansowania będzie warunkiem realizacji inwestycji. Oprócz wsparcia unijnego potrzeba też jest współpraca ze stroną kolejową - zaznacza zastępca prezydenta Poznania.

Po otrzymaniu wsparcia z UE - Miasto dla części drogowej, a spółka PKP PLK dla części kolejowej - podpisane zostanie porozumienie realizacyjne. Określone w nim będą zasady prowadzenia inwestycji. Powstanie tunelu będzie kolejną inwestycją, która pomoże mieszkańcom południa Poznania. Kilka lat temu powstał przejazd wzdłuż ul. Czechosłowackiej. Obecnie trwa budowa węzła Grunwaldzka pomiędzy stolicą Wielkopolski a Plewiskami. Przejazd wzdłuż ul. Starołęckiej będzie prawdopodobnie bardzo podobny do tego przy ul. Grunwaldzkiej. 

FOT: Poznań

ŹRÓDŁO: Miasto Poznań

pkp poznań przejazd starołęka ZDM