Wojewoda wielkopolski powołał Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży

11.02.2020

Dzisiaj powołano Wielkopolski Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Na jego czele stanął wojewoda Łukasz Mikołajczyk. W skład zespołu wchodzą też przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, dyrektorzy szkół, naukowcy, lekarze i społecznicy. Zadaniem zespołu jest wypracowanie rozwiązań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Wielkopolsce.

Mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk:


Powołanie zespołu jest połączone z konferencją poświęconą bezpieczeństwu dzieci w świecie wirtualnym, która odbywa się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Oprócz przedstawicieli gremium biorą w nim udział nauczyciele z całej Wielkopolski. Łukasz Mikołajczyk zapowiedział już, że ze względu na duże zainteresowanie konferencją, podobne wydarzenia będą organizowane w przyszłości.

TEKST: BARTOSZ KIRCHNER 

FOT: Unsplash

bezpieczeńtwo dzieci młodzież