Wydział Oświaty w Poznaniu prowadzi w wakacje szereg inwestycji

28.07.2022

Wydział Oświaty w Poznaniu prowadzi w wakacje szereg inwestycji związanych z remontem, konserwacją i modernizacją szkół. Częścią pieniędzy będą zarządzać dyrektorzy poszczególnych placówek, ale przewidziano też większe modernizacje realizowane na polecenie miasta. To m.in. oddanie do użytku budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 2 przy ulicy Chociszewskiego, które ma nastąpić w tym roku. Przeznaczono na nie ponad 2 miliony złotych. Mówi zastępca dyrektora wydziału oświaty Wiesław Banaś:

Wydział oświaty planuje też ocieplenia budynków trzech przedszkoli. Z powodu wzrostu cen być może nie uda się tego przeprowadzić w całości. W wielu placówkach modernizowane będą boiska oraz zbudowane zostaną zbiorniki retencyjne odzyskujące wodę opadową. Przewidziano też prawie 40 milionów złotych na większe inwestycje, takie jak modernizacja szkoły na ulicy Różanej.

TEKST: Wojciech Lamperski

FOT: Unsplash

2022 oświaty remont Szkoła szkoły wydział