Zakończyła się peregrynacja Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej

Bartosz Kirchner 10.01.2022

Zakończyła się peregrynacja Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w archidiecezji poznańskiej. Na rozpoczęcie wczorajszej liturgii abp Stanisław Gądecki wyraził nadzieję, że nawiedzenie "pozostawi trwały ślad w naszych sercach w postaci ożywionej modlitwy, pogłębionego życia sakramentalnego, większej miłości bliźniego, troski o potrzebujących, ożywienia życia duchowego w naszych parafiach”. Z kolei w kazaniu metropolita wrocławski abp Józef Kupny mówił o odczytaniu przesłania jakie kieruje do nas Maryja:


Na zakończenie liturgii abp Gądecki poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej świątyni – wotum za nawiedzenie archidiecezji – pw. bł. Stefana Wyszyńskiego w Skórzewie. Ponadto paulini zaangażowani w peregrynację Ikony Jasnogórskiej otrzymali medale Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis (Wielce Zasłużeni dla Archidiecezji Poznańskiej). Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego poznańscy biskupi pomocniczy wynieśli maryjny wizerunek z katedry, który został następnie przewieziony do klasztoru sióstr karmelitanek w Poznaniu. Od kwietnia peregrynacja rozpocznie się w archidiecezji gnieźnieńskiej.

FOT: Archidiecezja Poznańska