Zalecenia dla uczniów

25.08.2020

Unikanie kontaktu z większą grupą rówieśników, częste mycie rąk, oraz uważne słuchanie poleceń nauczyciela. To tylko kilka z zaleceń przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny dla uczniów wracających do szkoły.

Nowe przepisy dotyczą nie tylko organizacji zajęć, ale także funkcjonowania gastronomii a także internatów i burs. Na ten moment jednak największym problemem jest strach, mówi wicekurator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Zbigniew Talaga:MEN przygotował także instrukcje postępowania dla rodziców. Wskazówki zalecają między innymi stały kontakt ze szkołą, a także jeśli to możliwe unikanie transportu publicznego w drodze dziecka do szkoły.

Więcej informacji o wytycznych dostępnych jest na stronach ministerstwa edukacji.

FOT: Unsplash

MEN zalecenia