Zawieszono składanie projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

Bartosz Kirchner 5.06.2020

Składanie projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok zawieszone. To efekt orzeczenia wojewody wielkopolskiego stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miasta dotyczącej zasad i trybu budżetu.

Wojewoda kwestionuje m.in. tworzenie funduszu rezerwowego na pokrycie dodatkowych kosztów realizacji projektów, obowiązek podawania przez wnioskodawcę adresu mailowego i numeru telefonu oraz brak możliwości odwołania się od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, nawet jeżeli wnioskodawca nie wypełni do końca wniosku lub poda nieprawdziwe dane. Wojewoda nakazał też rezygnację z obowiązku podawania numeru PESEL przez głosujących. Mówi dyrektor Gabinetu Prezydenta Poznania Patryk Pawełczak:


W najbliższy wtorek poznańscy radni zajmą się projektem uchwały dotyczącym zasad Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem uwag wojewody. Jeśli uchwała zostanie przyjęta, zgodnie z nowym harmonogramem od 26 czerwca mieszkańcy będą mogli ponownie zgłaszać swoje projekty.

FOT: UNSPLASH

poznań projekt budżet obywatelski wojewoda wielkopolski zawieszony